Ankieta – Ocena wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

udostępnij

Informujemy, że na zlecenie Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadzone jest badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wpływu projektów UE zrealizowanych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Celem badania jest zebranie danych, dotyczących wpływu projektów transportowych zlokalizowanych na terenie WOF, a które były zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczególny nacisk położono na sytuację społeczno-gospodarczą, mobilność mieszkańców, udział transportu zbiorowego w udziale modalnym (modal-split), zmniejszenie zatłoczenia na drogach oraz wpływ na środowisko. Jednym w etapów badania są wywiady ankietowe z pełnoletnimi mieszkańcami i użytkownikami transportu w obszarze WOF.

Badanie będzie realizowane w okresie sierpień 2022 r. – styczeń 2023 r. Zapraszamy do udziału w ankiecie.
Link do ankiety: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/569713?lang=pl