Postępowanie przetargowe pn. „Wykonanie oświetlenia ulic na terenie gminy Stare Babice w 2022 r.

udostępnij

W dniu 21 września 2022 r. zostało opublikowane ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie oświetlenia ulic na terenie gminy Stare Babice w 2022 r.” z terminem składania ofert do 6 października 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia na terenie gminy Stare Babice z podziałem na części:

  1. część 1 zamówienia – wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ogrodniczą w m. Babice Nowe.
  2. część 2 zamówienia – wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia na ul. Wołodyjowskiego m. Stare Babice.
  3. część 3 zamówienia – wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia na terenie rekreacyjnym w m. Mariew.

 

Szczegóły postępowania w tym opis przedmiotu zamówienia dostępne są na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/666200