Apel do Mieszkańców Gminy Stare Babice

udostępnij

Straż Pożarna zwraca się do Mieszkańców Gminy Stare Babice z pilnym apelem, aby właściciele posesji, na których (lub w ich pobliżu) znajduje się hydrant, którego główny zawór został zasypany, odsłonili go spod żwiru lub posianej trawy. Straż Pożarna prosi o natychmiastowe działania w tej sprawie, ponieważ zasypane hydranty znacznie utrudniają akcje podczas gaszenia pożarów.