Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne

udostępnij

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne, które dotyczą trzech obszarów:

  1. Profilaktyka osteoporozy – zapraszamy kobiety w wieku 50 – 70 lat, u których nie zdiagnozowano wcześniej osteoporozy;
  2. Profilaktyka chorób nowotworowych – zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 40 – 65 lat, którzy są aktywni zawodowo oraz znajdują się w grupie ryzyka;
  3. Profilaktyka chorób odkleszczowych – zapraszamy kobiety i mężczyzn powyżej 15 roku życia, zwłaszcza tych, którzy są narażeni na kontakt z kleszczami.

Badania odbędą się 9 grudnia 2022 roku w godzinach 8.00 – 15.00, a przeprowadzi je dr Krzysztof Pajączek w budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 w sali Stanisława Zająca na 1. piętrze.

Zapisy odbywają się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Stare Babice.

Badania przeprowadzane są w ramach projektów:

– „Program profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”;

– „Nie trać głowy – program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”;

– „Profilaktyka chorób odkleszczowych w makroregionie centralnym”

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

 

Zachęcamy do pobrania formularzy zgłoszeniowych:

profilaktyka osteoporozy

profilaktyka chorób nowotworowych

profilaktyka chorób odkleszczowych