Apel Przewodniczącego Rady Gminy

udostępnij

 

Apel

Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice

 

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, informuję że do minimum ograniczony będzie udział osób w pracach Rady Gminy Stare Babice.

W związku z powyższym apeluję do Sołtysów i Mieszkańców o nieuczestniczenie
osobiste w obradach Rady Gminy.

Zainteresowani tematyką obrad będą mogli śledzić ich przebieg za pośrednictwem transmisji video /kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube/ a z projektami i podjętymi uchwałami można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice https://starebabice.bip.net.pl/ – zakładka Prawo lokalne.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Powodem tej decyzji jest troska o zdrowie Mieszkańców i chęć minimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19.