ARiMR zakończyła wypłatę dopłat do materiału siewnego

udostępnij

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłatę dopłat do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019. Do 11 maja 2020 r. rolnicy dostali ponad 73 mln zł – poinformowała Agencja.

W kampanii 2019 r. producenci rolni złożyli blisko 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł. Do 11 maja 2020 r. Agencja wypłaciła ponad 73 mln zł dla 69,5 tys. rolników.

O dopłaty mogą się starać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Wsparcie udzielane jest do powierzchni gruntów rolnych – wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty.

Dopłatami objęte były zboża: jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe takie jak bobik, groch siewny, łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna oraz ziemniak.

Stawkę dopłat do materiału siewnego określa co roku rozporządzenie Rady Ministrów.

Jak informuje ARiMR, w 2020 r. zmienił się termin naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Będzie je można składać w biurach powiatowych ARiMR od 25 maja do 25 czerwca 2020 r.