Bezpieczne odśnieżanie dachów

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice apeluje i przypomina właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych (handlowych, sportowych, oświatowych itp.)  o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników
(zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Jak bezpiecznie odśnieżać dachy?

Bezpieczne odśnieżanie dachów