Komunikat w sprawie odśnieżania dróg

udostępnij

W związku z wystąpieniem obfitych opadów śniegu informujemy, że wykonawca rozpoczął prace związane z odśnieżaniem gminnych dróg 12 grudnia 2022 r. w godzinach nocnych (ok. godziny 03:00) i realizuje je na bieżąco wg klasyfikacji ważności dróg określającej kolejność odśnieżania. Jako pierwsze odśnieżane są ulice gminne „główne” – stanowiące oś komunikacyjną gminy, a w następnej kolejności ulice mające wpływ na ruch lokalny oraz ulice stanowiące dojazd do posesji – niebędące strategicznymi ciągami komunikacyjnymi.

Więcej informacji uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu 22 722-95-35.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że za drogi powiatowe zlokalizowane na terenie Gminy Stare Babice odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. Pod linkiem https://www.zdp.pwz.pl/page/zimowe-utrzymanie-drog znaleźć można m.in. dane kontaktowe wraz z informacją, że „Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 tekst jednolity) właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do uprzątania śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż własnych nieruchomości (również w przypadku, kiedy ciąg pieszy oddzielony jest od nieruchomości pasem zieleni).”

Drogi powiatowe na terenie Gminy Stare Babice to:

 • Kosmowska
 • Poprzeczna
 • Spacerowa
 • Kwiatowa
 • Szkolna
 • Akacjowa
 • Mościckiego
 • Izabelińska
 • Sienkiewicza
 • Piłsudskiego
 • Południowa
 • Ogrodnicza
 • Estrady

Z kolei za stan dróg wojewódzkich odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki. Pod linkiem https://mzdw.pl/pl/mapa?category=Utrzymanie%20zimowe&filters#map-section (po wybraniu rejonu drogowego: Grodziska Mazowiecki RD3) pojawią się m.in. informacje na temat standardu odśnieżania dróg wojewódzkich oraz dane kontaktowe. Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonu (22) 755-59-46 / 755-20-59 oraz adresem e-mail: rd.grodzisk@mzdw.pl Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Stare Babice to:

 • Warszawska
 • Okulickiego
 • Sikorskiego
 • Sobieskiego

Załączona poniżej mapa prezentuje wykaz dróg wojewódzkich (kolor zielony) oraz powiatowych (kolor fioletowy). Kolorem czerwonym oznaczono drogi krajowe.