Bezpłatny program badań przesiewowych raka jelita grubego

udostępnij

Zapraszamy mieszkańców Gminy Stare Babice do wzięcia udziału w bezpłatnym programie badań przesiewowych raka jelita grubego, w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Celem programu jest zwiększenie wykrywalności i wyleczalności raka jelita grubego oraz zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności pacjentów, poprzez wykrycie choroby i podjęcie leczenia we wczesnym stadium zaawansowania nowotworu. Parterem programu jest ENEL-MED S.A.

Nowotwór złośliwy jelita grubego jest drugim pod względem umieralności nowotworem w Polsce u obu płci. Polska należy już do krajów w UE o najwyższej liczbie zachorowań z powodu raka jelita grubego i ta liczba wciąż rośnie. Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w 2025 r. na raka jelita grubego zachoruje ponad 24 000 osób. W Polsce obecnie na raka jelita grubego umiera 12 000 osób rocznie.

Kryteria udziału w programie:
• Wiek 50 – 65 lat
• od 40 – 49 lat, gdy w rodzinie krewny I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorował/choruje na raka jelita grubego
• od 25 – 49 lat, gdy w rodzinie występuje zespół Lyncha (konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej)
• od 20 – 49 lat, gdy w rodzinie występuje zespół polipowatości FAP (konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej)

Kryteria wykluczenia z programu:
• Objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego (krew w kale/anemia, niezamierzone chudnięcie, zmiana rytmu wypróżnień utrzymujące się ponad 3 m-ce)
• Kolonoskopia wykonana w ciągu ostatnich 10 lat

Oddziały ENEL-MED w Warszawie realizujące program:
1. Oddział Postępu, ul. Postępu 6
2. Oddział Ursus, ul. Prystora 8
3. Oddział Zacisze, ul. Gilarska 86C

Szczegółowe informacje o badaniu udzielane są pod numerem telefonu: (22) 431 35 53.