Boisko trawiaste do piłki nożnej gotowe!

udostępnij

Na polanie pomiędzy Janowem a Klaudynem zakończyły się prace związane z wykonaniem boiska trawiastego do piłki nożnej oraz elementów boiska do siatkówki w postaci słupków i siatki.

Na boisku zamontowano nowe bramki. Dodatkowo zostało ono ogrodzone.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Klaudyn, a także współfinansowane przy pomocy środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.