Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

udostępnij

W imieniu organizatora – VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie działającego pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – zachęcamy uczniów szkół podstawowych do udziału w Konkursie o Unii Europejskiej!

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy w zakresie integracji europejskiej, kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, rozpowszechnianie zrozumienia i poszanowania podstawowych wartości na jakich opiera się Unia Europejska.

Konkurs dzieli się na 3 etapy:

  • szkolny – uczniowie wykonują prace na jeden z tematów podanych przez Organizatora na stronie konkursu;
  • okręgowy – uczniowie rozwiązują test przygotowany przez Organizatora (odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach, które przystąpią do Konkursu);
  • wojewódzki – uczniowie rozwiązują test z zakresu tzw. programu stałego i programu zmiennego (odbywa się w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV w Warszawie).

Szkoła, która chce wziąć udział w Konkursie musi wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora do 7 listopada 2021 r.

Konkurs spełnia kryteria formalne oraz został zgłoszony do umieszczenia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględnione w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do szkół ponadpodstawowych.

Więcej informacji na temat Konkursu, m.im. regulamin konkursu, tematy prac, zakres programu stałego i zmiennego oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://www.wladyslaw.edu.pl/accordion-1/656-konkurs(otwiera się w nowej karcie).

Regulamin
Ulotka informacyjna