Boisko w Borzęcinie Dużym oraz zdalne nauczanie dofinansowane

udostępnij

18 sierpnia br. w Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie, Wójt Sławomir Sumka oraz Naczelnik Wydziału Budżetowo-Księgowego Lidia Engler podpisali umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 150  tys. zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na trwającą wymianę nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Strefy Rekreacji Dziecięcej w Borzęcinie Dużym.

W wyniku 14-letniej intensywnej eksploatacji boiska sztuczna nawierzchnia pokrywająca jego płytę uległa zniszczeniu i nie spełnia już właściwie swojej funkcji. Od lipca trwają prace modernizacyjne polegające na usunięciu istniejącej zniszczonej nawierzchni i jej utylizacji oraz ułożeniu nowej nawierzchni z trawy syntetycznej na podkładzie elastycznym (shock-pad) z liniami do piłki nożnej (w układzie zgodnym ze stanem istniejącym) wraz z wypełnieniem nawierzchni piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym i wymianie 2 bramek piłkarskich.

Obiekt po wykonanej modernizacji zyska nowy standard, a korzystanie z boiska będzie bezpieczne i w pełni komfortowe. Liczymy, że wykonana modernizacja będzie zachętą do rozwijania i podejmowania aktywności fizycznej przez mieszkańców gminy.

Korzystanie z boiska będzie możliwe po dokonaniu wszystkich odbiorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Stare Babice została również zakwalifikowana do udziału w projekcie pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 18 sierpnia br. podpisano także stosowne porozumienie w tej sprawie.

Celem tego projektu jest podniesienie jakości nauczania w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej.

W ramach Projektu zgłoszone przez gminy szkoły otrzymają sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery stacjonarne, monitory interaktywne, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, tablety, projektory multimedialne, oprogramowanie interaktywne 3D, oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną, e-podręczniki (w szczególności do nauki języka angielskiego) oraz oprogramowanie do nauki gry w szachy.

Do udziału w projekcie zgłoszona została Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju Regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.