Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy została przeznaczona do najmu

udostępnij