Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach

udostępnij

Postępują prace budowlane związane z budową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Starych Babicach przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, które będzie zapewniało opiekę całodobową dla 9 podopiecznych i ośmiogodzinną opiekę dzienną dla 11 osób niepełnosprawnych. Obecnie murowane są ściany parteru a wkrótce rozpoczną się prace związane z szalowaniem i zbrojeniem stropu. Dla przypomnienia, prace rozpoczęły się z końcem marca tego roku, natomiast przewidywany czas oddania obiektu do użytkowania to połowa lutego przyszłego roku.

Gmina na utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego otrzymała ponad 3 mln zł dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.