Ogłoszenie o zebraniu wiejskim wsi Koczargi Nowe-Bugaj

udostępnij

Sołtys wsi Koczargi Nowe-Bugaj zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:

  • przebudowy gazociągu w ul. Bugaj;
  • projektu przebudowy ul. Bugaj.

 

Zebranie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15[1]) Szkole Podstawowej w Koczargach Starych, przy ul. Akacjowej 12.

                                                                                         Sołtys

                                                                  (-) Kazimierz Lade

[1] Zebranie wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców. W przypadku gdy w ustalonym terminie nie zbierze się wymagana liczba uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie obejmujące ten sam porządek obrad zwołuje się w drugim terminie, drugi termin wyznacza się w tym samym dniu, piętnaście minut później, w tym przypadku zebranie wiejskie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu zwołania zebrania stale zamieszkują na terenie sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – Statut Sołectwa na stronie https://starebabice.bip.net.pl/?c=286