Budowa chodnika na ul. Warszawskiej – od Piłsudskiego do ul. Wieruchowskiej

udostępnij

Informujemy, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 30 marca 2022 zawarł z firmą Planeta S.A. umowę z 6 miesięcznym terminem realizacji.

Inwestycja rozpocznie się po uzgodnieniu Czasowej Organizacji Ruchu przez Wykonawcę.

Roboty będą polegały na przebudowie ul. Warszawskiej, tj. drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika po stronie południowej, od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do ul. Wieruchowskiej w Babicach Nowych.

 

Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, która została wykonana przez Gminę Stare Babice jako pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego.