Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szymanowskiego w Klaudynie

udostępnij

Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej na ul. Szymanowskiego w Klaudynie.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, długości 750 m wraz z budową przepustów w ciągu rowu drogowego, przebudową szafki złącza kablowego i budową słupów oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym.

Z dokumentacją dotyczącą przetargu można zapoznać się na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/462333