Zakup urządzenia gaśniczo – tnącego dla OSP Stare Babice

udostępnij

W dniu 1 grudnia 2021 r. została zawarta umowa na zakup specjalistycznego urządzenia gaśniczo – tnącego dla OSP Stare Babice.

Urządzenie dedykowane jest do gaszenia pożarów w skomplikowanych sytuacjach, technologia użyta w urządzeniu pozwala na wielokrotne zmniejszenie zużycia wody minimalizując w ten sposób zniszczenia i straty popożarowe. Urządzenie pozwala na bezpieczne gaszenie pożarów wewnętrznych, tj. osoba je obsługująca może gasić przez ścianę pozostając na zewnątrz budynku poza strefą bezpośredniego działania płomieni, nie obawiając się szybkiego niekontrolowanego rozwoju pożaru.

Zakup urządzenia dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.