Budżet Obywatelski Mazowsza rusza nabór wniosków

udostępnij

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej gminy czy miasta, ale i całego regionu.

Budżet Obywatelski jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu województwa.
W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza jest 25 mln złotych.

Harmonogram BOM:

  1. Nabór projektów od 1 do 20 lutego 2022 r.
  2. Ocena projektów od 21 lutego do 8 kwietnia 2022 r.
  3. Informacja o wynikach oceny projektów do 14 kwietnia 2022 r.
  4. Odwołania od oceny negatywnej o niedopuszczeniu projektu do głosowania 14 dni od dnia opublikowania informacji o wynikach oceny projektów.
  5. Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie do 24 maja 2022 r.
  6. Głosowanie od 30 maja do 19 czerwca 2022 r.
  7. Ogłoszenie wyników głosowania do 30 czerwca 2022 r.
Źródło i więcej informacji: https://bom.mazovia.pl/