Dzień Pracownika Socjalnego

Drodzy Pracownicy socjalni oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, w dniu Waszego święta przyjmijcie podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy ludziom,...

21.11.2022