Dzień Pracownika Socjalnego

udostępnij

Drodzy Pracownicy socjalni oraz Pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, w dniu Waszego święta przyjmijcie podziękowania za wypełnianie misji niesienia pomocy ludziom, którzy potrzebują wsparcia w pokonywaniu barier wykluczenia społecznego.

Życzymy Wam, aby każdy dzień przynosił zadowolenie i satysfakcję z Waszej trudnej pracy, aby motywacja do podejmowania kolejnych wyzwań stale wzrastała, a wdzięczność tych, którym pomagacie ogromna.

Niech nigdy nie zabraknie Wam sił do realizowania zadań, które podejmujecie każdego dnia w wielkich i szlachetnych celach.