Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Stare Babice – kwestionariusz ankiety internetowej

udostępnij

Uprzejmie informujemy, że od 24 marca do 11 kwietnia 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Stare Babice.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/c18338f804858ce

 
Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.