Dofinansowanie na rozbudowę ul. Ekologicznej w Klaudynie

udostępnij

16 lutego 2022 r. Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Dofinansowanie uzależnione jest od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Gmina Stare Babice otrzymała dofinansowanie na rozbudowę ul. Ekologicznej w Klaudynie w wysokości 4 469 477,92 zł, co stanowi 50% szacowanej kwoty realizacji zadania.

Więcej szczegółów na temat Rządowego Funduszu przeczytać można: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyniki-naboru-wnioskow-do-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-2022