Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych

udostępnij

Informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych. Aplikować mogą stowarzyszenia i kluby współpracujące z z placówkami szkolnymi i przedszkolnymi, termin składania wniosków – 30 września. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji może wynieść 50 tys. zł.

Projekt „Z Fundacją PZU po lekcjach” ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców. Zgłaszać do dofinansowania można dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (dla dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych. Planowane zajęcia powinny wykraczać poza ofertę edukacyjną szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

 

https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/granty-do-50-tys-zl-na-zajecia-pozalekcyjne-w-malych-miejscowosciach-regulamin   Informacja o naborze PZU

 

https://fundacja.pzu.pl/_fileserver/item/1514396  Regulamin