L sesja Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy Stare Babice
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2022 r. poz. 559, ze zm.)
zwołuję L sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 25 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:00,
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2022.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Izabelin oraz m.st. Warszawa w zakresie opracowania studium komunikacyjnego dla przebiegu projektowanej trasy KZ łączącej miejscowość Mościska z Warszawą oraz powiązania z układem drogowym na terenie gminy Stare Babice i zabezpieczenie środków na ten cel.
5. Zakończenie obrad.

Henryk Kuncewicz
Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice
Obrady Rady Gminy Stare Babice są transmitowane na kanale radni.tv i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm.).

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Stare Babice

Wniosek Wójta Gminy Stare Babice

Projekt uchwały Rady Gminy Stare Babice w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Projekt uchwały Rady Gminy Stare Babice w sprawie zmian w uchwal budżetowej

Projektu chwały Rady Gminy Stare Babice w sprawie współdziałania