Dokonano otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Rozbudowa ul. Klonowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych”.

udostępnij
Dnia 27 lipca 2021 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym WIZiF.271.12.2021 pn. „Rozbudowa ul. Klonowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych”.
Więcej informacji pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/477790

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG