Modernizacja skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie – otwarto przetarg

udostępnij

17 listopada 2022 roku otwarto oferty w procedurze przetargowej na udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa ul. Ekologicznej i ul. Estrady w Klaudynie”. Wpłynęło 8 ofert w dwóch częściach. Ceny w branży drogowej i sanitarnej kształtowały się od 9 631 910,61 zł do 13 040 635,76 zł. W branży elektrycznej ceny kształtowały się od 469 269,11 zł do 645 000 zł.  Zamawiający posiadał kwotę na sfinansowanie zamówienia odpowiednio w części pierwszej (branża drogowa i sanitarna) – 8 800 477,92 zł, w części drugiej (branża elektryczna) – 316 000 zł. W chwili obecnej trwa analiza przesyłanych dokumentów przed wyborem najkorzystniejszej oferty. O wyłonieniu wykonawcy poinformujemy w odrębnej wiadomości.

Szczegóły dostępne są pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/682381

 

Jednocześnie informujemy, że ta gminna inwestycja uzyskała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg” w wysokości 4 469 477,92, co stanowi 50% szacowanej kwoty realizacji zadania. Więcej szczegółów na temat Rządowego Funduszu przeczytać można:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wyniki-naboru-wnioskow-do-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-2022