Dzień Straży Gminnej

udostępnij

W dniu wczorajszym tj.29.08.2022r. obchodziliśmy Dzień Straży Gminnej w rocznicę uchwalenia ustawy z dnia 29.08.1997r. określającej zasady działania straży gminnej.

Wręczono nagrody z okazji dnia Strażnika a także awansowano dwóch strażników na: starszego inspektora Piotra Taczalskiego oraz na inspektora Dariusza Gałązkę.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście : Wójt Gminy Stare Babice Pan Sławomir Sumka, Sekretarz Gminy Pan Michał Więckiewicz, Skarbnik Gminy Pani Mariola Sarzyńska ,Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Kuncewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Ewa Kawczyńska Zastępca Kom.Pow.Policji Pan Tomasz Sapiński oraz Radni Gminy, koleżanki i koledzy Gminy Stare Babic.