Postępy w budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

udostępnij

Postępują prace przy budowie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Obecnie wykonywana jest konstrukcja dachu wraz ze wstępnym kryciem połaci. Budynek ma już okna a wewnątrz trwają prace instalacyjne elektryczne i teletechniczne. Rozpoczęto również tynkowanie. Obiekt ma być oddany do użytkowania w lutym 2023 roku. Z budynku korzystać będą osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie zapewniało opiekę całodobową dla 9 osób oraz ośmiogodzinną opiekę dzienną dla 11 podopiecznych. Na realizację obiektu Gmina Stare Babice otrzymała dofinansowanie, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, ze środków Funduszu Solidarnościowego.