GEO-UDAR INŻ. MACIEJ GAJEWSKI

udostępnij

Opinie geotechniczne dla nowo projektowanych domów jednorodzinnych, obiektów przemysłowych infrastruktury podziemnej (rurociągi wodne, kanalizacja), przydomowe oczyszczalnie ścieków
Badania hydrogeologiczne, pomiar zwierciadła wód gruntowych
Wizualizacja terenu badan z powietrza