Agnieszka Jaroń

udostępnij

Majka już w domu !!!
Szczególne podziękowania dla Pani Doroty ze Stanisławowa za przygarnięcie uciekinierki i wysiłki w ustaleniu jej rodziny 🙂
Wszystkim serdecznie DZIĘKUJEMY za zaangażowanie i pomoc.
Panom ze Straży Gminnej, Administratorowi tej strony, Sąsiadom bliższym i dalszym, wszystkim, wszystkim 🙂