Pies Barry

Kategoria: Oddam za darmo

Ogłoszenie grzecznościowe. W imieniu właściciela szukam nowego, odpowiedzialnego domu dla seniora o imieniu Barry. Wiek psa oceniany jest na ok. 8-9, ale prawdopodobniej ma więcej lat.
Barry jest ufny, przyjacielski, uwielbia być głaskany, dopomina się pieszczot jednak nie jest nachalny. Niestety nie jest znany jego stosunek do dzieci czy innych zwierząt.
Wielkością sięga nad kolano, jest wykastrowany. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu, podam numer telefonu do właściciela psa. Mail: strata.trata@gmail.com

SURET Sp. z o.o.

Obecnie poszukujemy ślusarzy, mechaników i serwisantów wózków widłowych do pracy w Warszawie i okolicach.

Prosimy o przesyłanie CV i zapytań pod adresem email: rekrutacja@suret.com.pl

SURET Sp. z o.o.

Oddział Centrum

ul. Warszawska 448

05-082 Stare Babice

Vipolimex Sp.zo.o

Kategoria: Oferty pracy

Firma Vipolimex Sp.zo.o. z siedzibą w Starych Babicach ul. Mizikowskiego 11 zatrudni :

pracowników do pracy w magazynie: rozładowanie towarów z kontenerów, przygotowanie towarów dla kontrahentów.
Praca 5 dni w tygodniu od godz 8-16.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

tel. 502 740 670, 22 752 92 90

e-mail: vipolimex@adres.pl

PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.

Kategoria: Oferty pracy

Firma „PlantiCo Zielonki – Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki“ Sp. z o. o.
poszukuje do działu produkcji pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PRODUKCJI I KONTRAKTACJI

Miejsce wykonywania pracy: Zielonki-Parcela, ul. Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice, Polska

Opis stanowiska:

• Bieżący monitoring firmowych plantacji nasiennych oraz doradztwo
• Koordynacja zbiorów i nadzór nad przechowywaniem, transportem
• Kwalifikacje polowe plantacji
• Sporządzanie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzeniem plantacji
• Reprezentowanie firmy podczas spotkań polowych
• Poszukiwanie gospodarstw do kontraktacji nasiennych
• Prace biurowe, obsługa firmowego systemu magazynowego

Wymagania

• Wykształcenie średnie, preferowane wyższe ogrodnicze lub rolnicze
• Mile widziane doświadczenie w doradztwie agrotechnicznym (rośliny warzywne)
• Łatwość w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji z rolnikami
• Umiejętności prowadzenia negocjacji i rozmów handlowych
• Gotowość do pracy w terenie, umiejętności zarządzania czasem pracy
• Prawo jazdy kat. B, obsługa komputera (Pakiet Office)

Oferujemy:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie na czas określony a po okresie próbnym możliwość zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony
• Niezbędne narzędzia pracy: komputer, telefon służbowy
• Możliwość szkoleń
• Przyjazną atmosferę pracy w doświadczonym zespole
• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać na e-mail: leszek.marzec@plantico.pl z dopiskiem w tytule „Pracownik produkcji i kontraktacji” lub składać osobiście w sekretariacie : Zielonki-Parcela ul Parkowa 1A, 05-082 Stare Babice. Jednocześnie prosimy o dołączenie do zgłoszenia/CV aktualnej treści zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach-Parceli w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Przesłanie do PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy, lub ich ujawnienie przez kandydata na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez spółkę w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PlantiCo Zielonki Sp. z o.o.
Zielonki Parcele, ul. Parkowa 1a, 05-082 Stare Babice dalej „Spółka” z którą można skontaktować się poprzez e-mail plantico@plantico.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji o pracę będą przetwarzane:
• w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Spółce, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), w związku z przepisami Kodeksu pracy, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
• w celu podjęcia działań koniecznych przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679;
• dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
• w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki , zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, polegający na umożliwieniu Spółce obrony swych praw.
W zakresie koniecznym do prowadzenia procesu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na ich rzecz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy, podanie danych jest dobrowolne.