Oferta pracy na stanowisku technika Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

udostępnij

Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach poszukuje kandydata do pracy na stanowisku technika Zespołu Administracyjno-Gospodarczego.

Szczegóły stanowiska pracy:
Wymiar etatu: cały etat.
Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach ul. Warszawska 276, 05-082 Stare Babice.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– Prowadzanie ewidencji ilościowej składników trwałych majątku Komendy w kategoriach: sprzęt kwaterunkowy, żywnościowy, kulturalno-oświatowy, szkoleniowo-sportowy, techniki biurowej, techniki policyjnej, mundurowy, inwentarza żywego, urządzeń czasowo powiązanych z budynkami, kontroli dostępu, nieruchomości.
– Prowadzenie gospodarki magazynowej.
– Uzgadnianie stanów ewidencyjnych.
– Planowanie i realizowanie zaopatrzenia w materiały.
– Prowadzenie ewidencji urządzeń do badań trzeźwości.

Wymagania:
– Wykształcenie średnie.
– prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:
– życiorys/CV;
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania dokumentów: 31 marca 2022 roku.

Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach ul. Warszawska 276, 05-082 Stare Babice z dopiskiem oferta pracy na stanowisko technika Zespołu Administracyjno-Gospodarczego.