Praca

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora/inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek w Urzędzie Gminy Stare Babice – szczegółowe informacje: https://starebabice.bip.net.pl/?a=2817