Prośba o przyjęcie na pobyt tymczasowy uchodźców z Ukrainy

udostępnij

Proszę o pomoc dla rodziny z Ukrainy (mama z trojgiem dzieci) w znalezieniu miejsca dla tej rodziny na zamieszkanie na nieco dłużej.

Dorota Buchowiecka

Tel.  509 984 927