EKO-BABICE Laureatem konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” na Mazowszu

udostępnij

Dnia 5 października 2022 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” – etap regionalny.

W konkursach wzięło udział aż dwanaście firm, rywalizując
o miejsce na podium w województwie mazowieckim
w 2022 roku. Konkurs ma na celu stawiać za wzór firmy, które wyróżnia staranne planowanie i organizacja pracy. Są to firmy zarządzające bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników
w sposób bardzo efektywny. Ich właściciele wykraczają poza powszechnie przyjęte standardy.

Konkurs obejmuje trzy kategorie w zależności od ilości pracowników – do 49 zatrudnionych, od 50 do 249 zatrudnionych i powyżej 249 zatrudnionych. Gminne Przedsiębiorstwo komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. jest zdobywcą 1. miejsca w kategorii zakłady  pracy
od 50 do 249 zatrudnionych.

Służba BHP prowadzi okresowe konsultacje z pracownikami EKO-BABICE. W firmie tej odbywają się codzienne odprawy pracownicze, podczas których uwzględniane są warunki pogodowe, by ewentualnie wprowadzić zmiany w planie prac
dla poprawy komfortu pracowników. Prowadzone są również wyrywkowe kontrole przestrzegania zasad BHP.

Zakupiono pojazd specjalistyczny WUKO, który znacznie ograniczył kontakt pracowników ze ściekami i wpłynął
na poprawę ergonomii pracy. W EKO-BABICE przez służby BHP prowadzone są konsultacje z pracownikami, służące polepszeniu warunków ich pracy. Ponadto pracownicy mają zapewnioną opiekę medyczną na podstawie podpisanej z lecznicą umowy oraz każdy z nich został przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

Podczas wydarzenia Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie Andrzej Cegła pogratulował wszystkim laureatom sukcesu, którzy bez wątpienia są godnymi polecenia pracodawcami. Życzył im również utrzymania wysokich standardów, które będą miały przełożenie na dobre wyniki ekonomiczne.