Projekt rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Trakt Królewski w kierunku Mariewa

udostępnij

Przedstawiamy Państwu ostateczną koncepcję projektu rozbudowy ul. Spacerowej na odcinku od ul. Trakt Królewski w kierunku Mariewa.

W koncepcji uwzględniono naszą prośbę o zaprojektowanie dodatkowych przystanków autobusowych na odcinku działek nr ew. 838-840 oraz większość uwag złożonych przez mieszkańców Borzęcina Dużego.

Projekt jest wykonywany przez Powiat Warszawski Zachodni. Gmina Stare Babice na jego realizację udzieliła dotację celową w wysokości 100 000 zł.