Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2020

udostępnij

 

TEGOROCZNY MOTYW PRZEWODNI KAMPANII:

„Zeroemisyjna mobilność dla każdego” 

Zgodnie z tegorocznymi Wytycznymi Tematycznymi, motyw przewodni z jednej strony promuje ambitne cele osiągnięcia neutralności klimatycznej w Europie w perspektywie do 2050 roku, z drugiej zaś podkreśla znaczenie dostępności do środków transportu bezemisyjnego dla wszystkich.

Chociaż cel długoterminowej strategii jest odległy, kampania ETZT 2020 zachęca do podjęcia działań, które mogą przynieść natychmiastowe skutki i przyczynić się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia, emisji dwutlenku węgla lub zatorów komunikacyjnych.

 

Już po raz czwarty Gmina Stare Babice zgłosiła swój udział w kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, organizowanego w dniach 16-22 września 2020 r.


W konkursie oceniane są działania na rzecz zrównoważonego transportu, które przeprowadzono między  zeszłoroczną akcją a terminem tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

NASZE DZIAŁANIA

W kategorii Działanie trwałe – Gmina Stare Babice realizuje projekt pn.: „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”. Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową  zostanie zrealizowana z  udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wartość dotacji dla gminy, to ponad  4,86 mln zł.   Wyłoniono wykonawcę budowy  pierwszego odcinka ścieżek wzdłuż ul. Pohulanka.  We wsi  Wojcieszyn, przy ul. Sielskiej  zamontowano stojaki rowerowe dla 7 jednośladów.

Gmina Stare Babice kontynuuje dopłaty dla mieszkańców gminy do długookresowych biletów komunikacji miejskiej  w ramach Biletu Metropolitalnego.  Wydano już 2118 takich biletów, w tym 187 w 2020 r.  Przy zakupie biletu na 90 dni, oszczędności  dla mieszkańca wynoszą do 130 zł.
Z terenu gminy, 3 linie autobusowe zapewniają dojazd do stacji „Księcia  Janusza” warszawskiej II linii metra.

W kategorii Tydzień Działań od 16- do 22 września, w naszej gminie odbędzie się akcja informacyjna w placówkach edukacyjnych oraz akcja promująca kampanię,  skierowana do pozostałych mieszkańców gminy za pośrednictwem lokalnych mediów. Gmina upowszechni informację o zasadach korzystania z komunikacji publicznej na terenie metropolii warszawskiej w Dniu Bez Samochodu 22 września.

 

Zachęcamy do włączenia się do akcji!

Inicjatywy można zgłaszać na adres mail: 
programy–rozwoju@stare-babice.waw.pl