Minister środowiska Michał Woś z wizytą lokalną w Janowie

udostępnij

Tuż przed wczorajszą konferencją prasową, wizję lokalną w Janowie odbył minister środowiska Michał Woś.

 

Przypominamy, że wczoraj w godzinach popołudniowych przed działką 180 odbyła się konferencja prasowa z udziałem Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju Roberta Nowickiego, poseł na sejm RP Anity Czerwińskiej oraz p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Doroty Cabańskiej. Transmisja konferencji jest dostępna na portalu Facebook.

Dodatkowo wczoraj złożone zostały:
• Zawiadomienie Komendy Powiatowej Policji o możliwości popełnienia wykroczenia w zakresie zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk i innych schronień oraz miejsc rozrodu i dokonywania zmian stosunków wodnych w strefie warszawskiego obszaru chronionego krajobrazu.
• Zapytanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, czy było wydane pozwolenia wodno-prawnego na prace ziemne polegające na wykonaniu urządzenia wodnego.