Europejskie dni pracodawców

udostępnij

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza do udziału w Europejskich Dniach Pracodawców, które odbędą się w dniach 9 – 13 listopada 2020 roku.

Europejskie Dni Pracodawców to przedsięwzięcie zainicjowane przez Europejskie Publiczne Służby Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami a instytucjami rynku pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

9 – 13 XI 2020 Aktywna prezentacja usług
Przekazanie do zainteresowanych pracodawców skondensowanej wiedzy na temat oferowanych usług w formie prezentacji połączonej z możliwością bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Urzędu 

10 – 12 XI 2020 Wirtualny Urząd

Konsultacje online z pracownikami urzędu, przeznaczone dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem pracowników, poprzez współpracę z Urzędem. Pracodawcy będą mieli możliwość uzyskać porady m.in. w zakresie legalnego zatrudnienia cudzoziemców, otrzymania finansowych form wsparcia oferowanych przez Urząd, a także pomoc w doborze kandydatów do pracy.

Kontakt telefoniczny:
Krajowe oferty pracy 22 725-42-91 w. 118, 128.
Informacja starosty 22 725-42-91 w. 118, 119, 128.
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 668-499-288, 22 725-42-91 w. 129, 135, 111, 123, 126, 124. Szkolenia,
KFS 606-790-667, 22 725-42-91 w. 120. Staże 22 725-42-91 w. 118, 128.
Prace interwencyjne, Prace sezonowe dla cudzoziemców 606-476-758, 22 725-42-91 w. 121.
Tarcza antykryzysowa 22 725-42-91 w. 100, 105, 107, 110, 114, 121, 134.
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy 22 725-42-91 w. 110.