Flaga Mazowsza dostępna dla wszystkich

udostępnij
Już 2 maja Dzień Flagi. Z tej okazji Radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję dotyczącą zmiany w wykorzystywaniu regionalnej flagi Mazowsza. Teraz jej wizerunek mogą wykorzystywać mieszkańcy regionu. Flaga może zagościć przed domem, w miejscu pracy i nauki czy zostać użyta w celach promocyjnych. Mieszkańcy, samorządy gminne i powiatowe oraz inne instytucje czy organizacje z terenu Mazowsza mogą swobodnie korzystać z wizerunku mazowieckiej flagi. Będzie mogła ona być wykorzystywana w celach identyfikacyjnych i promocyjnych, a także – po uzyskaniu zgody zarządu województwa – umieszczona na przedmiotach przeznaczonych do handlu.
szczegółowe informacje: https://www.mazovia.pl/flaga