Forum Seniorów z Powiatu Warszawskiego Zachodniego

udostępnij

10 maja 2024 roku w Domu Kultury Stare Babice w Zielonkach- Parceli odbyło się Forum Powiatowe Rad Seniorów pn. „Rola Rad Seniorów w aktywizacji środowisk senioralnych”, zorganizowane  przez Starobabicką Radę Seniorów.

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówień Gospodarzy i zaproszonych Gości – głos zabrała między innymi Katarzyna Sońta Zastępca Wójta Gminy Stare Babice. Następnie swoje przemówienie wygłosił Poseł na Sejm RP Piotr Kandyba oraz nowo mianowany Starosta Warszawski Zachodni Romuald Reszka. Głos zabrał również Sekretarz Gminy Stare Babice Michał Więckiewicz.

Wśród gości obecny był Remigiusz Fijołek Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice, Zofia Skrzypkowska dyrektor domu opieki Ostoya, Agnieszka Matuszewska Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Wójt Gminy Kampinos Piotr Grzelak.

Zgromadzeni goście oraz delegacje z siedmiu gmin- Leszna, Izabelina, Kampinosu, Ożarowa Mazowieckiego, Łomianek, Błonia oraz Starych Babic mieli możliwość obejrzeć przygotowany specjalnie na to wydarzenie film o działalności i roli Rady Seniorów. 

List w imieniu Agnieszki Gonczaryk Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej odczytała Ewelina Turczyńska  Kierownik Wydziału Polityki Społecznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Następnie przeprowadzony został panel, podczas którego omówione zostały kwestie związane z działalnością Rady Seniorów oraz jej współpracą z jednostkami gminnymi, organizacjami, fundacjami i domami opieki.

Głównym punktem i powodem zorganizowania Forum Seniorów było odczytanie przygotowanego przez Starobabicką Radę Seniorów wniosku o powołanie Powiatowej Rady Seniorów. Wniosek odczytała Pani Anna Bernatowicz Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Inicjatywa utworzenia Powiatowej Rady Seniorów została poparta przez Starostę Warszawskiego Zachodniego Romualda Reszkę, zgromadzonych gości oraz delegatów. 

Zgromadzeni mieli również okazję wysłuchać wypowiedzi dr Elżbiety Ostrowskiej, Prezes PZERiI.

Forum zakończyły występy artystyczne dwóch grup – „Sami Swoi” z Borzęcina Dużego oraz grupy „Babki z Babic”.

Film o naszej Starobabickiej Radzie Seniorów link tutaj