Gimnastyka rekreacyjna dla seniorów

udostępnij

Od 14 kwietnia 2022 roku dwie grupy seniorów rozpoczęły zajęcia w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, zajęcia potrwają do października. Projekt realizowany jest z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów Stare Babice w ramach Stowarzyszenia „Borzęcin”, które uzyskało dotację w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2022 r.

Dotacja Urzędu Gminy Stare Babice jest przeznaczona na zakup biletów wstępu na basen oraz na koszt instruktora. Trening w basenie jest dla osób starszych optymalnym, najbezpieczniejszym sposobem na poprawę mobilności stawowej. To poprawa zdrowia i wspaniała relaksacja.