Informacja Starosty Warszawskiego Zachodniego

udostępnij

Starosta Warszawski Zachodni informuje o przystąpieniu do opracowania Uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz Inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.  
Dokumentacja sporządzona będzie na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2032 roku. 
Uproszczone plany urządzenia lasu na zlecenie Starosty Warszawskiego Zachodniego opracowuje firma: PRO-LAS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok.
W związku z powyższym na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zlokalizowanych w Gminie Stare Babice w terminie od 28 lutego 2022 r. do  7 maja 2022 r.  pracownicy ww. firmy będą prowadzili prace taksacyjne.  

Informacja

https://pwz.pl/news/informacja-starosty-warszawskiego-zachodniego-3