I Posiedzenie II kadencji Gminnej Rady Seniorów

udostępnij

 

Stare Babice dnia, 27 maja 2021 r.

Na podstawie § 2 ust. 21 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach
(Uchwała Nr XIII/120/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2015r., Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2016 r. poz. 492)

 

z w o ł u j ę

 

I Posiedzenie II kadencji Gminnej Rady Seniorów

w dniu 07 czerwca 2021 r. o godz. 12:00

w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
  3. Wybór Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów.
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zakończenie obrad.

Sławomir Sumka
Wójt Gminy Stare Babice