Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi

udostępnij

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim informuje osoby przemieszczające się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi, że zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunków psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

  • prawidłowe oznakowanie (chip),
  • ważne szczepienie na wściekliznę,
  • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie,
  • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko-ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych.

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczona procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

1. pozwolenie na przemieszczanie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

2. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.

Po wykonaniu procedur zostaną Państwo zaopatrzeni w pozwolenie, które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego.

W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zostaną Państwo poinformowani o dalszych procedurach.