Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji

udostępnij

BORG.0012.6.10.2021

Stare Babice, dnia 20 października 2021 r. 

 

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję wspólne posiedzenie Komisji w dniu 26 października 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie projektów uchwał do XXXVIII sesji Rady Gminy Stare Babice.                                                                                                                                                                                    

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7