Informacja o posiedzeniu Komisji

udostępnij

BORG.0012.3.4.2021

Stare Babice, dnia 20 października 2021 r. 

 

Informacja o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa.

w dniu 4 listopada 2021 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice w 2020 roku
  2. Informacja na temat gospodarki odpadami w Gminie.

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                                (-) Leszek POBORCZYK