Informacja o zdalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

udostępnij

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)

zwołuję w dniu  18 marca 2021 r. o godz. 12:00 

zdalne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

 

Tematami posiedzenia będzie:

  1. Analiza możliwości pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w Gminie Stare Babice
    i informacja na temat przygotowania inwestycji w celu złożenia wniosków o uzyskanie środków z funduszy zewnętrznych.
  2. Omówienie planu remontów dróg gminnych, powiatowych koszt utrzymania na rok 2021/ 2022 rok.
  3. Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
  4. Koszty związane z komunikacją publiczną w gminie Stare Babice.

 

 

                                                                                           Przewodniczący Komisji,

                                                                                                   Remigiusz Fijołek