Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

udostępnij

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)

 

zwołuję w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji w dniu 16 marca 2021 r. o godz. 14:00

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej umowy pomiędzy Gminą Stare Babice a Centrum Medyczno–Rehabilitacyjnym Sorno w Starych Babicach.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice).